Missie en visie

Mensen met autisme hebben een eigen manier van informatie verwerken. Een goed voorbeeld hiervan is zintuiglijke overgevoeligheid of overprikkeling. Ook de stijl van communiceren kan soms verrassend zijn. Dit kan anders zijn dan je gewend bent van de gemiddelde mens, vooral in onverwachte situaties. Qua communicatie en gedrag zit er veel verschil tussen mensen mét en zonder autisme (neuro-typische mensen). De impact en gevolgen hiervan zijn enorm. Het risico op vooroordelen, onbegrip, buitensluiten of pesten is dan ook veelvuldig aanwezig.

Deze vormen van afwijzing kunnen voorkomen op school, in de wijk, op verenigingen of op werk. Het kan dus in elke fase van iemands leven plaatsvinden. Dit kan lichamelijke klachten, (school)uitval, verminderde prestaties of zelfs werkloosheid tot gevolg hebben.

Daarnaast doen mensen met autisme/ASS (autismespectrumstoornis) vaak ontzettend hun best om niet op te vallen of zich aan te passen om afwijzing te voorkomen. Bepaald gedrag of een aspect van je persoonlijkheid verbergen heet ‘camoufleren’ en vraagt dagelijks ontzettend veel energie. Alles om voor de maatschappij door te gaan voor ‘normaal’ en sociaal gewenst gedrag te vertonen.

De gevolgen van autisme zijn voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar en het kan jaren duren voordat iemand eindelijk de inzichten en handvatten krijgt om met diens autisme om te gaan. Hierbij komen tal van emoties kijken als eenzaamheid, depressie, verdriet, onzekerheid en angst. Want ook al is autisme niet altijd zichtbaar: voor degene zelf zijn de kenmerken dagelijks aanwezig en komen deze levensbreed tot uiting.
Desondanks is het fijn om ergens met gelijkgestemden te kunnen zijn. Ervaringen uitwisselen, emoties delen of kennis opdoen. Uiteraard zonder jezelf anders voor te hoeven doen of de ander te verrassen met jouw autisme. Sterker nog: juist met ruimte om jouw wensen en grenzen uit te spreken. Een plek waar je gewoon jezelf kan zijn, met óf zonder autisme.
Bij PASSA werken wij niet alleen aan meer zichtbaarheid van autisme, maar ook begrip, compassie en acceptatie vanuit de omgeving. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mens, ongeacht afkomst, IQ, geslacht, hobby’s, oriëntatie, gezondheid….óf autisme.